Chcesz zostać Partnerem EFL?

i korzystać profesjonalnych narzędzi finansowych dla swoich Klientów?

Chcesz zostać Partnerem EFL

Wpisz swoje dane


Wysyłając formularz potwierdzasz zapoznanie się z zasadami przetwarzania podanych danych. W zakresie, w jakim podlegasz pod przepisy RODO*

* Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54- 202), ul. Legnicka 48 bud. C-D– „EFL”. EFL przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu wpisania na listę Partnerów EFL (art. 6 ust. 1 lit a i b RODO). Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem Dane kontaktowe EFL: e-mail: daneosobowe@efl.com.pl, tel: 801 404 444, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ochronadanych@efl.com.pl, tel:801 404 444. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia umowy leasingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procesu pozostania Partnerem EFL. Masz prawo do żądania od EFL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt.

i korzystać profesjonalnych narzędzi finansowych dla swoich Klientów?