Zapisz firmę do programu

KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY


Wpisz swoje dane


Wysyłając formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez EFL S.A. w celu rejestracji i wzięcia udziału w programie.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1 – „EFL”. Dane kontaktowe EFL: e-mail: daneosobowe@efl.com.pl, tel: 801 404 444, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ochronadanych@efl.com.pl, tel:801 404 444. Masz prawo do żądania od EFL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54- 202), ul. Legnicka 48 bud. C-D – „EFL”. EFL przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia udziału w konferencji (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane kontaktowe EFL: e-mail: daneosobowe@efl.com.pl tel: 801 404 444, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ochronadanych@efl.com.pl Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 25.10.2019r. Masz prawo do żądania od EFL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty.

Zapisz firmę do programu

KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY